دوره های آموزشی حضوری درحال ثبت نام

رزرو سایر دوره ها

دوره های آموزشی آنلاین درحال ثبت نام

دوره های آموزشی مجازی درحال ثبت نام

اساتید و هیات علمی 127 نفر

بیش از 20 سال سابقه

میزان رضایتمندی دانش پذیران از دوره ها

افتخارات

تعداد دانش پذیران در سال بیش از 30 هزار نفر

لینک های مفید

پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه بورس انرژی بورس کالای ایران فرابورس ایران سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران سپرده گذاری مرکزی اطلاع رسانی و خدمات بورس شرکت مدیریت فناوری بورس تهران بورس اوراق بهادار تهران سازمان بورس و اوراق بهادار

ارتباط با ما

برترین موسسات آموزشی | رافابس سیستم | meetneed.ir
پولشویی و روش های مقابله با آن
اصول بازار سرمایه
آموزش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه
شیوه های خرید و فروش در بورس تمدید گواهینامه بازار سرمایه
آموزش سرمایه گذاری در قراردادهای آتی سکه و طلا
شیوه های خرید و فروش در بورس
آشنایی با پولشویی و روشهای مقابله با آن آموزش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (مقدماتی)
دوره عمومی کاربری تیم یار
پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه بورس انرژی بورس کالای ایران فرابورس ایران سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران سپرده گذاری مرکزی اطلاع رسانی و خدمات بورس شرکت مدیریت فناوری بورس تهران بورس اوراق بهادار تهران سازمان بورس و اوراق بهادار
پولشویی و روش های مقابله با آن
آموزش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه
تمدید گواهینامه بازار سرمایه
شیوه های خرید و فروش در بورس اصول بازار سرمایه
شیوه های خرید و فروش در بورس
دوره عمومی کاربری تیم یار
آموزش سرمایه گذاری در قراردادهای آتی سکه و طلا
آموزش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه
آشنایی با پولشویی و روشهای مقابله با آن
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (مقدماتی)
پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه بورس انرژی بورس کالای ایران فرابورس ایران سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران سپرده گذاری مرکزی اطلاع رسانی و خدمات بورس شرکت مدیریت فناوری بورس تهران بورس اوراق بهادار تهران سازمان بورس و اوراق بهادار
پولشویی و روش های مقابله با آن
آموزش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه
تمدید گواهینامه بازار سرمایه
اصول بازار سرمایه
شیوه های خرید و فروش در بورس
دوره عمومی کاربری تیم یار
شیوه های خرید و فروش در بورس
آموزش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه
آموزش سرمایه گذاری در قراردادهای آتی سکه و طلا
آشنایی با پولشویی و روشهای مقابله با آن
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (مقدماتی)
پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه بورس انرژی بورس کالای ایران فرابورس ایران سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران سپرده گذاری مرکزی اطلاع رسانی و خدمات بورس شرکت مدیریت فناوری بورس تهران بورس اوراق بهادار تهران سازمان بورس و اوراق بهادار