دوره های آموزشی حضوری درحال ثبت نام

رزرو سایر دوره ها

دوره های آموزشی آنلاین درحال ثبت نام

رزرو سایر دوره ها

دوره های آموزشی مجازی درحال ثبت نام

اساتید و هیات علمی 127 نفر

بیش از 20 سال سابقه

میزان رضایتمندی دانش پذیران از دوره ها

افتخارات

تعداد دانش پذیران در سال بیش از 30 هزار نفر

لینک های مفید

پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه بورس انرژی بورس کالای ایران فرابورس ایران سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران سپرده گذاری مرکزی اطلاع رسانی و خدمات بورس شرکت مدیریت فناوری بورس تهران بورس اوراق بهادار تهران سازمان بورس و اوراق بهادار

ارتباط با ما

برترین موسسات آموزشی | رافابس سیستم | meetneed.ir
آموزش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه (دوره کاربردی)
برنامه نویسی به زبان MQL وکاربرد آن در تحلیل تکنیکال
نشست تحلیل بازار سرمایه
برنامه نویسی به زبان MQL وکاربرد آن در تحلیل تکنیکال
پولشویی و روش های مقابله با آن
آشنایی با معاملات سهام
کاربرد اکسل در اقتصاد و مالی مقدماتی تجزیه و تحلیل صورت های مالی مقدماتی
اصول بازار سرمایه
آموزش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه
شیوه های خرید و فروش در بورس تمدید گواهینامه بازار سرمایه
آموزش سرمایه گذاری در قراردادهای آتی سکه و طلا
شیوه های خرید و فروش در بورس
آشنایی با پولشویی و روشهای مقابله با آن آموزش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (مقدماتی)
دوره عمومی کاربری تیم یار
پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه بورس انرژی بورس کالای ایران فرابورس ایران سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران سپرده گذاری مرکزی اطلاع رسانی و خدمات بورس شرکت مدیریت فناوری بورس تهران بورس اوراق بهادار تهران سازمان بورس و اوراق بهادار
آموزش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه (دوره کاربردی)
برنامه نویسی به زبان MQL وکاربرد آن در تحلیل تکنیکال
نشست تحلیل بازار سرمایه
برنامه نویسی به زبان MQL وکاربرد آن در تحلیل تکنیکال
آشنایی با معاملات سهام
کاربرد اکسل در اقتصاد و مالی مقدماتی
پولشویی و روش های مقابله با آن
تجزیه و تحلیل صورت های مالی مقدماتی
آموزش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه
تمدید گواهینامه بازار سرمایه
شیوه های خرید و فروش در بورس
اصول بازار سرمایه
شیوه های خرید و فروش در بورس
دوره عمومی کاربری تیم یار
آموزش سرمایه گذاری در قراردادهای آتی سکه و طلا
آموزش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه
آشنایی با پولشویی و روشهای مقابله با آن
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (مقدماتی)
پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه بورس انرژی بورس کالای ایران فرابورس ایران سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران سپرده گذاری مرکزی اطلاع رسانی و خدمات بورس شرکت مدیریت فناوری بورس تهران بورس اوراق بهادار تهران سازمان بورس و اوراق بهادار
نشست تحلیل بازار سرمایه
آموزش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه (دوره کاربردی)
برنامه نویسی به زبان MQL وکاربرد آن در تحلیل تکنیکال
برنامه نویسی به زبان MQL وکاربرد آن در تحلیل تکنیکال
آشنایی با معاملات سهام
کاربرد اکسل در اقتصاد و مالی مقدماتی
پولشویی و روش های مقابله با آن
تجزیه و تحلیل صورت های مالی مقدماتی
آموزش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه
تمدید گواهینامه بازار سرمایه
اصول بازار سرمایه
شیوه های خرید و فروش در بورس
دوره عمومی کاربری تیم یار
شیوه های خرید و فروش در بورس
آموزش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه
آموزش سرمایه گذاری در قراردادهای آتی سکه و طلا
آشنایی با پولشویی و روشهای مقابله با آن
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (مقدماتی)
پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه بورس انرژی بورس کالای ایران فرابورس ایران سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران سپرده گذاری مرکزی اطلاع رسانی و خدمات بورس شرکت مدیریت فناوری بورس تهران بورس اوراق بهادار تهران سازمان بورس و اوراق بهادار