تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

زمان برگزاری

لیست دوره های بهار 96

عنوان دوره

18  فروردین الی 15 اردیبهشت

(روزهای پنج شنبه و جمعه)

27 فروردین الی 12 اردیبهشت

(روزهای یکشنبه و سه شنبه)

30 فروردین (روز چهارشنبه)

31 فروردین الی 1 اردیبهشت (روزهای پنج شنبه و جمعه)

2 الی 18 اردیبهشت

 (روزهای زوج)

2 الی 27 اردیبهشت

(روزهای زوج)

3 الی 19 اردیبهشت

 (روزهای یکشنبه و سه شنبه)

9 الی 23  اردیبهشت

(روزهای زوج)

10 اردیبهشت الی 9 خرداد

(روزهای یکشنبه و سه شنبه)

13 اردیبهشت (روز چهارشنبه)

23 اردیبهشت الی 6 خرداد

 (روزهای زوج)

24  اردیبهشت الی 7 خرداد

(روزهای یکشنبه و سه شنبه)

27 اردیبهشت(روز چهارشنبه)

21  اردیبهشت الی 5 خرداد

 (روزهای پنج شنبه و جمعه)

28 اردیبهشت (روز پنج شنبه)

10 خرداد (روز چهارشنبه)

شروع از 18 خرداد

 (روزهای پنج شنبه و جمعه)

شروع از 18 خرداد

 (روزهای پنج شنبه و جمعه)

19 خرداد الی 16 تیر

 (روزهای پنج شنبه و جمعه)

24 خرداد (روز چهارشنبه)

ارتباط با ما

logo-samandehi
تقویم آموزشی
تقویم آموزشی