عنوان دوره های مجازی

عنوان دوره های مجازی

ارتباط با ما

برترین موسسات آموزشی | رافابس سیستم | meetneed.ir
عنوان دوره های مجازی
اصول بازار سرمایه
دوره شایستگی مدیریت اتحادیه اروپا
اصول و فنون مذاکره
تمدید گواهینامه بازار سرمایه
آموزش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه
آموزش بورس
شیوه های خرید و فروش در بورس نهادینه سازی فرهنگ یادگیری در سازمان
مدیریت دانش
دوره عمومی کاربری تیم یار
اصول و مهارت های گزارش نویسی آموزش حسابداری عمومی
آشنایی با پولشویی و روش های آن
کاربرد فناوری اطلاعات و مبانی
مهارت های استخدام پذیری آشنایی با قراردادهای سلف موازی
مدیریت زمان
آموزش سرمایه گذاری در قراردادهای آتی
حسابداری عمومی پیشرفته
مهارت های کارآفرینی و خلق ثروت
شیوه نگارش مقالات علمی
جستجو در اینترنت و آشنایی با سرویس های گوگل
ترفندهای فناوری اطلاعات در سازمان های تمام دیجیتال مدیریت هزینه های خانوار با اکسل
مدیریت ریسک
+ Network مهارتهای مربیگری  (Coaching)
عنوان دوره های مجازی
دوره شایستگی مدیریت اتحادیه اروپا
تمدید گواهینامه بازار سرمایه
آموزش بورس
اصول بازار سرمایه
آموزش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه
شیوه های خرید و فروش در بورس
دوره عمومی کاربری تیم یار
اصول و فنون مذاکره
مدیریت دانش
اصول و مهارت های گزارش نویسی
کاربرد فناوری اطلاعات و مبانی
نهادینه سازی فرهنگ یادگیری در سازمان
آشنایی با پولشویی و روش های آن
مهارت های استخدام پذیری
آموزش سرمایه گذاری در قراردادهای آتی
آموزش حسابداری عمومی
مدیریت زمان
حسابداری عمومی پیشرفته
جستجو در اینترنت و آشنایی با سرویس های گوگل
آشنایی با قراردادهای سلف موازی
شیوه نگارش مقالات علمی
مدیریت هزینه های خانوار با اکسل
ترفندهای فناوری اطلاعات در سازمان های تمام دیجیتال
مهارت های کارآفرینی و خلق ثروت
مدیریت ریسک
+ Network
مهارتهای مربیگری  (Coaching)
عنوان دوره های مجازی
دوره شایستگی مدیریت اتحادیه اروپا
تمدید گواهینامه بازار سرمایه
اصول بازار سرمایه
آموزش بورس
شیوه های خرید و فروش در بورس
آموزش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه
اصول و فنون مذاکره
دوره عمومی کاربری تیم یار
اصول و مهارت های گزارش نویسی
مدیریت دانش
نهادینه سازی فرهنگ یادگیری در سازمان
کاربرد فناوری اطلاعات و مبانی
مهارت های استخدام پذیری
آشنایی با پولشویی و روش های آن
آموزش حسابداری عمومی
حسابداری عمومی پیشرفته
مدیریت زمان
آشنایی با قراردادهای سلف موازی
جستجو در اینترنت و آشنایی با سرویس های گوگل
مدیریت هزینه های خانوار با اکسل
شیوه نگارش مقالات علمی
مهارت های کارآفرینی و خلق ثروت
ترفندهای فناوری اطلاعات در سازمان های تمام دیجیتال
+ Network
مدیریت ریسک
مهارتهای مربیگری  (Coaching)