معرفی گواهینامه EBC*L Level A

این سطح اولین مرحله از EBC*L می باشد که از آن به عنوان دانش عمومی مدیریت یاد شده و پیش نیاز سایر سطوح EBC*L نیز میباشد. دانش آموخته این سطح یک فرد با کفایتی است که اصول لازم برای تفکر و عمل کارآفرینانه را آموخته است. سطح A شامل مبانی عمل گرایی و شایستگی های کسب و کار فردی و تحقق پذیر می باشد. بنابراین دانش آموختگان این سطح افرادی هستند که دارای شایستگی در تولید، فروش و اجرا می باشند.

EBC*L – A Level

 (General Knowledge)

 

این سطح اولین مرحله از EBC*L می باشد که از آن به عنوان دانش عمومی مدیریت یاد می شود در این سطح از EBC*L شرکت کنندگان با اهداف اقتصادی یک شرکت آشنا می شوند و زبان کسب و کار را می آموزند. بنابراین دانش آموخته این سطح یک فرد با کفایتی است که اصول لازم برای تفکر و عمل کارآفرینانه را آموخته است. سطح A  شامل مبانی عمل گرایی و شایستگی های کسب و کار فردی و تحقق پذیر می باشد. بنابراین دانش آموختگان این سطح افرادی هستند که دارای شایستگی در تولید، فروش و اجرا می باشند. 


 هدف: 
فارغ التحصیلان سطح A ، با نحوه کاربرد اهداف تجارت در شرکت آشنا می شوند و درباره ابزارهایی که عملکردشان در دستیابی و یا رسیدن به یک هدف (ترازنامه، نسبتهای مالی) را اندازه گیری می کنند، می آموزند. آنها همچنین در مورد روشهایی که در آن هر شخصی می تواند در دستیابی به این اهداف (هزینه و قیمت گذاری) موثر یا دخیل باشد، می آموزند.


سطحA ، اکثر دوره های رایج تجارت را پوشش می دهد و شخص را شایسته رسیدن به مدیریت می سازد که در تماس با اساس لازم برای تفکر و عملکردهای تجارت است.سطح A دارای سرفصل های ذیل می باشد:


اهداف تجارت و نسبت های مالی:

 •      سوددهی
 •      گردش نقدی
 •      نقدینگی جاری
 •      بهره وری ،efficiency
 •      نسبت های مالی

هزینه قیمت گذاری:

 •      اصطلاحات پایه ای حسابداری هزینه
 •      هزینه های ثابت/هزینه متغیر
 •      هزینه های مستقیم /هزینه های غیر مستقیم
 •      تفاوت نهایی سهم مشارکت
 •      حسابداری مرکز هزینه، حسابداری مرکز سود

حسابداری:

 •      اصول و اهداف گزارش مالی سالانه
 •      ترازنامه و اصطلاحات ترازنامه
 •      حساب سود و زیان (P&L)
 •      گزارش مالی سالانه

حقوق کسب و کار:

 •      الگوهای حقوقی سازمان های کسب و کار
 •      ورشکستگی
 •      حقوق
 •      مشارکت ها
 •      گروه های کسب و کار

​​​​​​​ این سطح معادل 120 ساعت آموزش مدیریت است.  برای کسب مدرک سطحA ، متقاضیان باید در یک امتحان دو ساعته در مراکز مجاز برگزاری آزمون شرکت کنند.


نمونه مدرک سطحA

ویدئوها: 

منبع : آموزشگاه بازاربورس دات کام

برچسب ها : EBCL, آزمون، مدارک بین المللی، شایستگی مدیریت