تمدید مجوز آموزش کارکنان دولت آموزشگاه بازاربورس دات کام
دورۀ دوم آزمون الکترونیکی اصول بازار سرمایه از نیمۀ دوم فروردین ماه 1397 آغاز خواهد شد
تقدیر استانداری تهران از آموزشگاه بازار بورس دات کام
برگزاری دوره تهیه و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
برگزاری کلیه آزمون‌های گواهینامه های بورس به صورت الکترونیکی
ثبت نام آزمون اصول بازار سرمایه از اول آذرماه سال جاری آغاز خواهد شد.
امضای تفاهم نامه همکاری آموزشگاه بازار بورس دات کام و گروه مشاوران تدبیر
همکاری مشترک آموزشگاه بازار بورس دات کام و اتاق بازرگانی ایران در برگزاری دوره های آموزش مجازی
برگزاری جلسه مصاحبه تعیین سطح پانزدهمین دوره حضوری آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه
20 خرداد؛ آغاز ثبت نام گواهی نامه های حرفه ای سازمان بورس