من می خواهم وارد بازار بورس شومدانش مالی و بورسی خود را خاص کنمدانش معامله گری خود را خاص کنم

بازار سرمایه و بورس

مالی و اقتصادی

مهارت های مدیریتی و فردی

اساتید
127
نفر
استاد و هیئت علمی
تجربه
23
سال
تجربه
رضایتمندی
91
٪
رضایت‌مندی
دانشپذیران
38160
+
تعداد دانشپذیران