• 0( 0 نقد و بررسی )
  4 دانشجو

  در بازار سرمایه امروز، داشتن گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه بسیار ضروری و برای برخی از مشاغل الزامی است.

  110,000 تومان
 • 0( 0 نقد و بررسی )
  1 دانشجو

  آموزشگاه بازار بورس دات کام به عنوان مجری انحصاری برگزاری دوره های آموزشی نرم افزار یکپارچه کسب و کار تیم…

  40,000 تومان
 • 0( 0 نقد و بررسی )
  19 دانشجو

  در بازار سرمایه امروز، داشتن گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه بسیار ضروری و برای برخی از مشاغل الزامی است.

  640,000 تومان
 • 0( 0 نقد و بررسی )
  دانشجو

  در بازار سرمایه امروز، داشتن گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه بسیار ضروری و برای برخی از مشاغل الزامی است.

  1,080,000 تومان
 • 0( 0 نقد و بررسی )
  11 دانشجو

  در بازار سرمایه امروز، داشتن گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه بسیار ضروری و برای برخی از مشاغل الزامی است.

  265,000 تومان