• 0( 0 نقد و بررسی )
    دانشجو

    مدیریت ریسک روند ساده‌ای برای برخورد غیرانفعالی با عدم‌ قطعیت‌ها است؛ برای تحت کنترل داشتن تهدیدها و فرصت‌ها در زمان…

    145,000 تومان