0
0

160,000 تومان

دوره آشنایی با پولشویی و روش‌های مقابله با آن

دوره آشنایی با پولشویی

جلسات و سرفصل ها

آشنایی با پولشویی و روش‌های مقابله با آن

31 جلسه
آشنایی با مفهموم پولشویی رایگان!
تاریخچه پولشویی
فرآیند پولشویی
مشاغل در معرض پولشویی
آمار پول کثیف یا غیر قانونی
آثار اقتصادی پولشویی
آثار اجتماعی پولشویی
آثار سیاسی پولشویی
ضرورت مقابله با پولشویی
اقدامات بین‌المللی برای جلوگیری از پولشویی (بخش اول)
اقدامات بین‌المللی برای جلوگیری از پولشویی (بخش دوم)
اقدامات مالی بین‌المللی
سازمان های بین‌المللی
اگمونت متشکل از واحدهای اطلاعات مالی جلسه
برنامه جهانی سازمان ملل برای مبارزه با پولشویی
انجمن بین‌اللملی نظار بیمه
کمیته ضد تروریسم
سازمان بین‌المللی واسطه‌گران اوراق بهادار
اصول اساسی مبارزه با پولشویی درکشورهای دنیا
شناسایی اولیه مشتری
رویکرد مبتنی بر ریسک
شناسایی، احراز هویت و گزارش معاملات مشکوک
نگاهی به وضع موجود ایران در مبارزه با پولشویی
اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی
وظایف جامعه جهانی در مبارزه با پولشویی
گروه کاری اقدام مالی
مثال‌های مهم
راهکارهای پیشنهادی برای رسیدن به وضع مطلوب
قوانین و دستورالعمل‌ها بخش ۱
قوانین و دستورالعمل‌ها بخش 2
آزمون نهایی
اشتراک گذاری:
برچسب‌ها:
F