0
0

850,000 تومان

آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

دوره آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

لازم به ذکر است که فیلم آموزشی دوره آمادگی اصول بازار سرمایه بعد از ثبت نام در دوره به صورت آنلاین و در سایت قابل مشاهده است. شما به مدت سه ماه پس از ثبت نام و به تعداد دفعات نامحدود می‌توانید فیلم‌های آموزشی دوره را مشاهده نمایید.

جلسات و سرفصل ها

فهم و تحلیل صورت‌های مالی

20 جلسه
تعاریف و مفاهیم ۱ رایگان!
تعاریف و مفاهیم 2
حسابرسی صورت‌های مالی
سازوکار گزارشگری مالی ۱
سازوکار گزارشگری مالی ۲
درک صورت‌های سود و زیان ۱
درک صورت‌های سود و زیان 2
درک ترازنامه ۱
درک ترازنامه 2
درک ترازنامه 3
صورت جریان وجه نقد ۱
صورت جریان وجه نقد 2
صورت جریان وجه نقد 3
صورت جریان وجه نقد 4
تکنیک‌های تحلیل صورت‌های مالی ۱-۱
تکنیک‌های تحلیل صورت‌های مالی 2-۱
تکنیک‌های تحلیل صورت‌های مالی 1-2
تکنیک‌های تحلیل صورت‌های مالی 2-2
متن درس
آزمون

مقدمات بازارها، ابزارها و نهادهای مالی

15 جلسه
مفاهیم بازارهای مالی
سهام عادی و ویژگی‌های آن
افزایش سرمایه
سهام ممتاز
اوراق بهادار با درآمد ثابت ۱
اوراق بهادار با درآمد ثابت 2
نهادهای بازار مالی
کارایی بازار
شاخص 1
شاخص 2
معرفی صکوک
صکوک اجاره
صکوک استصناع
متن درس
آزمون

روش‌های کمی مقدماتی

9 جلسه
مفاهیم آماری
فراوانی
شاخص‌های گرایش مرکزی
شاخص‌های پراکندگی
پارامترهای انحراف از قرینگی
توابع توزیع احتمال
بازده و ریسک
متن درس
آزمون

امور مالی شرکتی

29 جلسه
بودجه‌بندی سرمایه‌ای
NPV
IRR
سایر معیارهای ارزیابی طرح‌ها
هزینه سرمایه 1
هزینه سرمایه 2
هزینه سهام عادی 1
هزینه سهام عادی 2
هزینه سهام عادی 3
تامین مالی بلند مدت 1-1
تامین مالی بلند مدت 2-1
تامین مالی بلند مدت 1-2
تامین مالی بلند مدت 2-2
تامین مالی بلند مدت 3
تامین مالی کوتاه‌مدت
عقود اسلامی بانکی 1
عقود اسلامی بانکی 2
نقطه سربه‌سر 1
نقطه سربه‌سر 2
تجزیه تحلیل اهرم‌ها 1
تجزیه تحلیل اهرم‌ها 2
اهرم مالی
اهرم مرکب
مفاهیم بازده
مفاهیم ریسک
منحنی‌های بی‌تفاوتی 1
منحنی‌های بی‌تفاوتی 2
متن درس
آزمون

قوانین و مقررات بازار سرمایه

14 جلسه
اصطلاحات 1
اصطلاحات 2
وظایف شورای عالی بورس
وظایف و اختیارات هیات مدیره بورس
قوانین مربوط به انتشار اوراق بهادار
کارگزاران
قوانین مربوط به اطلاعات بازار
اصلاحیه قانون تجارت 1
اصلاحیه قانون تجارت 2
دستور العمل رسیدگی به تخلفات
متن کامل قانون
خلاصه نموداری
متن درس
آزمون

اقتصاد برای مدیران

22 جلسه
مقدمه
تقاضا
عرضه
تعادل
کشش 1
کشش 2
نظریه رفتار تولید کننده
هزینه‌های تولید
درآمد کل، هزینه کل و هزینه فرصت
انواع بازارها
حداکثرسازی سود و مرز تعطیلی بنگاه
GDP
شاخص‌های محاسبه درآمد
چرخه تولید و درآمد
سیاست‌های مالی و ابزارهای آن
تاریخچه، وظایف و انواع پول 1
تاریخچه، وظایف و انواع پول 2
تاریخچه، وظایف و انواع پول 3
تاریخچه، وظایف و انواع پول 4
سیاست های پولی
متن درس
آزمون

اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه‌ای

18 جلسه
دیدگاه اسلام پیرامون قراردادهای جدید مالی 1
دیدگاه اسلام پیرامون قراردادهای جدید مالی 2
ضوابط عمومی قراردادهای بازار پول و سرمایه 1
ضوابط عمومی قراردادهای بازار پول و سرمایه 2
اصول و معیارهای اقتصاد خرد ابزارهای مالی 1
اصول و معیارهای اقتصاد خرد ابزارهای مالی 2
قرارداد اجاره
جعاله
شرکت
مضاربه
قرارداد صلح
بورس بازی در بازار سهام
شقوق مختلف بورس بازی
بورس بازی از دیدگاه اندیشمندان اسلامی
بررسی فقهی بورس بازی
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
متن درس
آزمون

آزمون جامع

2 جلسه
آزمون میان‌دوره
آزمون نهایی
اشتراک گذاری:
برچسب‌ها:
F