0
0

150,000 تومان

دوره حسابداری عمومی مقدماتی

دوره حسابداری عمومی

دوره حسابداری عمومی به همه مدیران توصیه می‌شود چراکه مدیران همواره با گزارشات حسابداری در ارتباط هستند.

تعریف حسابداری

حسابداری فن ثبت، طبقه‌بندی و تلخيص فعاليت‌های مالی يک مؤسسه در قالب ارقام و اعداد قابل سنجش به پول و تفسير نتايج حاصله از بررسی اين ارقام است. در واقع حسابداری يک سيستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می کند تا سرمايه‌گذارها، اعتبار دهندگان، مديران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی، بتوانند بهتر تصميم بگيرند.

 

چرا دوره حسابداری عمومی برای مدیران سودمند است؟

حسابداری یکی از ابزارهای مورد نیاز همه مدیران است. آشنایی با گزارشات حسابداری نظیر صورت‌های سود و زیان، ترازنامه و آشنایی با ثبت حساب‌ها از مواردی است که مدیران با آن در ارتباط هستند.

در دوره حسابداری عمومی مقدماتی که مطابق با سرفصل های استاندارد حسابداری تدوین شده است، علاوه بر ارائه کلیه مطالب، مثال‌های کاربردی تعاملی برای فهم بیشتر دوره ارائه شده است.

برای آشنایی بیشتر و یادگیری مطالب تکمیلی حسابداری می‌توانید به دوره حسابداری عمومی پیشرفته مراجعه کنید.

 

لازم به ذکر است که فیلم آموزشی دوره حسابداری عمومی مقدماتی بعد از ثبت نام در دوره به صورت آنلاین و در سایت قابل مشاهده است. شما به مدت سه ماه پس از ثبت نام و به تعداد دفعات نامحدود می‌توانید فیلم‌های آموزشی دوره را مشاهده نمایید.

جلسات و سرفصل ها

فصل اول: آشنایی با مفاهیم اولیه حسابداری

8 جلسه
تعریف حسابداری
استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری
انواع واحدهای اقتصادی
مفروضات بنیادی حسابداری
اصول اساسی حسابداری
مفاهیم عمومی و مدل حسابداری
اهمیت معادله حسابداری

فصل دوم: ثبت و گزارش انواع حساب‌ها

6 جلسه
اسناد و مدارک مثبته
دفاتر حسابداری
تراز آزمایشی حساب‌های دفتر کل
تجزیه و تحلیل و ثبت رویداد مالی
مثال
مانده‌گیری حساب‌ها

فصل سوم: توانایی تهیه گزارشات مالی نهایی

9 جلسه
ترازنامه
مثال ترازنامه
درآمد و هزینه
صورت‌حساب سود و زیان
مثال
روش‌های ثبت درآمد و هزینه
پیش‌پرداخت هزینه
سرمایه‌گذاری مجدد
صورت‌حساب سرمایه

فصل چهارم: حسابداری موسسات بازرگانی

21 جلسه
حسابداری موسسات بازرگانی
برگشت از خرید و تخفیفات
تخفیفات (بخش اول)
تخفیفات (بخش دوم)
تخفیفات (مثال)
برگشت کالا و تخفیفات
مثال
صورت‌های مالی در موسسات بازرگانی
اجزای صورت سود و زیان
مثال جامع (بخش اول)
مثال جامع (بخش دوم)
روش ثبت دائمی موجودی‌ها
کارت حسابداری کالا
تهیه صورت‌های مالی در روش ثبت دائمی
روش‌های ارزیابی موجودی کالا (بخش اول)
روش‌های ارزیابی موجودی کالا (بخش دوم)
روش‌های ارزیابی موجودی کالا (بخش سوم)
روش‌های ارزیابی موجودی کالا (بخش چهارم)
برآورد موجودی‌ها (بخش اول)‌
برآورد موجودی‌ها (بخش دوم)‌
تمارین فصل چهارم

فصل پنجم: حسابداری وجوه نقد و اسناد تجاری

5 جلسه
وجوه نقد
کنترل وجوه نقد
تنخواه
حساب بانک
تمارین فصل پنجم

فصل ششم: اصلاحات، کاربرگ و بستن حساب

10 جلسه
ثبت‌های اصلاحی (بخش اول)
ثبت‌های اصلاحی (بخش دوم)
ترازنامه آزمایشی اصلاح شده
کاربرگ (بخش اول)
کاربرگ (بخش دوم)
کاربرگ (بخش سوم)
تهیه صورت‌های مالی
حساب‌های دائمی و موقت
بستن حساب سود و زیان
تمارین فصل ششم
اشتراک گذاری:
برچسب‌ها:
F