0
0

150,000 تومان

دوره مدیریت دانش

دوره مدیریت دانش

چرا شرکت در دوره مدیریت دانش به همه سازمان‌ها توصیه می‌شود؟

امروزه در سازمان ها واژه مدیریت دانش را بسیار شنیده ایم. لزوم به کارگیری فرآیندهای مدیریت دانش در سازمان در قالب دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه های زیادی ابلاغ شده است. با حضور دانش در همه زمینه‌های زندگی بشری و گستردگی بحث و نیاز روزمره به آن، نیاز به مدیریت دانش بیشتر احساس می‌شود. بنابراین باید بتوان دانش به د ست آمده از تجربیات را جمع آوری، پردازش و بهینه سازی کرد تا سبب ارتقای سرمایه‌های فکری در سطح کلان شود. اندوخته‌های علمی که در هر بخش و سازمانی وجود دارد، باید به گونه‌ای باشد که در زمان مناسب در اختیار افراد مناسب قرار بگیرد تا بتوانند وظایف و کا رهای خود را بهتر و موثرتر به انجام برسانند. 

سازمان‌ها از دانش و اطلاعات در زمینه‌های كنترل، تصمیم‌گیری، تجزیه و تحلیل مسائل و تولید محصولات جدید استفاده می‌كنند. از آنجایی كه امروزه دانش یك مزیت رقابتی برای سازمان‌ها ایجاد میكند، توجه به مدیریت دانش و پرداختن به آن، فرصت مناسبی را برای سازمان به وجود می‌آورد تا علاوه بر ادامه حیات در محیطی پویا بتواند گوی سبقت را از سایر سازمان‌ها ربوده و پیشتاز عرصه‌های مختلف فعالیت باشد.

در مدیریت نوین دانش، برخلاف سازمان‌های سنتی که پاداش به افراد جهت حفظ و نگهداری دانش و اطلاعات داده می‌شد، به تسهیم و ایجاد دانش، پاداش تعلق می‌گیرد. این فرهنگ را باید بتوان در تمام بخش‌های یک سازمان نهادینه کرد تا افراد بتوانند با آن ارتباط برقرار کرده و به صورت فرهنگ سازمانی در بیاید. از این رو گذراندن یک دوره مدیریت دانش با محتوای مناسب و رویکرد کاربردی کمک شایانی به نهادینه شدن این فرهنگ سازمانی می‌‎کند.

برای گسترش مدیریت دانش و رسیدن به اهداف آن در یک سازمان، نیاز به یکسری فرایندهای خواهد بود تا فعالیت‌ها در هر سازمان،ذدانش محور شده و کارکنان آن سازمان هم به کارکنان دانش محور تبدیل شوند، بدین معنا که استفاده از دانش در انجام امور و فرایندها، یکی از مهمترین سرلوحه‌های هر فرد در سازمان باشد. مدیریت دانش در سازمان‌ها بعنوان فرآیندی مطرح است که طی آن یک سازمان به تولید ثروت از دانش یا سرمایه فکری خودپرداخته و با طراحی الگوهای مناسب از اتلاف سرمایه های خودجلوگیری به عمل می آورد.

دانش چیست؟

دانش دربرگیرنده تمامی حوزه‌های آگاهی و مهارت‌هایی است که افراد برای حل مسائل مختلف به کار می‌گیرند. دانش از اطلاعات و اطلاعات از داده‌ها به دست می آیند. در واقع دانش، درک و آگاهی است که در طول مطالعه، تحقیق و تجربه به دست خواهد آمد و نزدیک‌ترین لایه به تصمیم‌گیری است. تبدیل اطلاعات به دانش و پردازش آن بر عهده انسان‌ها خواهد بود و به گونه‌ای باورهای افراد را درباره روابط نشان می‌دهد.

مدیریت دانش چیست؟

مدیریت دانش یک فرآیند مبتنی بر توانایی‌های انسانی است، بنابراین باید توجه ویژه‌ای به قواعد روانشناسی داشتت و به دلیل عدم وجود راه حل‌های استاندارد برای آن، بدون طراحی گام‌های درست، امکان شکست بسیار خواهد بود.. زیرسا خت‌های سازمانی که شامل فرهنگ دانایی، فناوری دانش و فرآیندهای دانش هستند، کمک می‌کنند تا افراد در بخش‌های مختلف بتوانند دانش خود را به اشتراک بگذارند و اثربخشی سیستم را افزایش دهند.

دوره مدیریت دانش

در دروه مدیریت دانش آموزشگاه بازاربورس تعاریف و مفاهیم دانش و مدیریت دانش تشریخ خواهد شد. سپس بحث دانش سازمانی و مزایای آن به طور مفصل توضیح داده شده و ابزارهای مدیریت دانش معرفی می‌شوند. در نهایت به نحوه اجرای مدیریت دانش در سازمان پرداخته خواهد شد.

 

لازم به ذکر است که فیلم آموزشی دوره مدیریت دانش بعد از ثبت نام در دوره به صورت آنلاین و در سایت قابل مشاهده است. شما به مدت سه ماه پس از ثبت نام و به تعداد دفعات نامحدود می‌توانید فیلم‌های آموزشی دوره را مشاهده نمایید.

دوره مدیریت دانش

جلسات و سرفصل ها

فصل اول

4 جلسه
تعریف دانش
انواع دانش (1)
انواع دانش (2)

فصل دوم

4 جلسه
تعریف مدیریت دانش
سرمایه‌های فکری
چرخه مدیریت دانش (1)
چرخه مدیریت دانش (2)

فصل سوم

3 جلسه
مدل مدیریت دانش‌بنیادی در سازمان
مدل چندعاملی توسعه نظام‌های مدیریت دانش
مدل حلزونی نوناکا و تاکوچی

فصل چهارم

12 جلسه
دانش سازمانی و انواع آن
ویژگی‌های دانش سازمانی
مدیریت دانش در سازمان
مزایای مدیریت دانش در سازمان‌ها
عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌ها
استراتژی‌های مدیریت برای دانش شخصی و سازمانی
نقش سازمان‌ها در ایجاد دانش سازمانی
بازیگران نقش‌های مختلف مدیریت دانش در سازمان‌ها
مدیریت تجربه
ابزارهای مدیریت دانش
ابزارهای ارزیابی دانش
ابزارهای تسهیم دانش

فصل پنجم

6 جلسه
نقشه دانش و انواع آن
اجرای مدیریت دانش (1)
اجرای مدیریت دانش (2)
چالش‌ها و موانع اجرای مدیریت دانش
متن درس
آزمون نهایی
اشتراک گذاری:
برچسب‌ها:
F