0
0

149,000 تومان

دوره مدیریت زمان

دوره مدیریت زمان

دوره مدیریت زمان راهکاری برای افزایش کارایی و کسب موفقیت!

تعریف مدیریت زمان

مدیریت زمان به معنی نظم‌ بخشیدن و برنامه‌ریزی جهت تعیین چگونگی تقسیم زمان و تخصیص آن به انجام فعالیت‌های خاص است. در واقع مدیریت زمان اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ میﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده بهینه از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اختیار دارﯾﻢ، دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ و ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮی را بدست آوریم.

 

دوره مدیریت زمان چه کمکی می‌کند؟

مدیریت زمان امروزه به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های افراد و مدیران تبدیل شده است. افراد چه در زندگی شخصی و چه در زندگی کاری مدام دنبال راهکارهایی هستند که بتوانند از زمان در دسترس بیشترین استفاده را ببرند.

چطور می‌توان از زمان به بهترین نحو استفاده کرد؟

افراد موفق در همه زمینه‌ها در دنیا چطور برنامه‌ریزی می‌کنند؟ چطور از زمانشان بهترین استفاده را در راستای موفقیت می‌برند؟

پاسخ این سوال‌ها در دوره مدیریت زمان آموزشگاه بازاربورس دات کام تشریح شده است.

دوره مدیریت زمان مذکور شامل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‌ای از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﮑﻨﯿﮏ‌ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ به ما کمک می‌کند تا با استفاده بهینه از زمان کارایی خود را افزایش دهیم و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﮐﺎری ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ‌ﺷﻮد نزدیک‌تر شویم.

 

لازم به ذکر است که فیلم آموزشی دوره مدیریت زمان بعد از ثبت نام در دوره به صورت آنلاین و در سایت قابل مشاهده است. شما به مدت سه ماه پس از ثبت نام و به تعداد دفعات نامحدود می‌توانید فیلم‌های آموزشی دوره را مشاهده نمایید.

جلسات و سرفصل ها

مدیریت زمان

31 جلسه
معرفی مدیریت زمان
نقطه شروع
اصول تعریف هدف (آرمان گرایی، ترتیب و سلسله مراتب)
اصول تعریف هدف (بخش بندی)
اصول تعریف هدف (الویت بندی)
محدودیت‌ها
حوزه‌های مدیریت زمان (بخش اول)
حوزه‌های مدیریت زمان (بخش دوم)
گام‌های نظم بخشی به فضا (بخش اول)
گام‌های نظم بخشی به فضا (بخش دوم)
گام‌های نظم بخشی به ذهن و امور شخصی (گام اول)
گام‌های نظم بخشی به ذهن و امور شخصی (گام دوم)
گام‌های نظم بخشی به ذهن و امور شخصی (گام سوم)
گام‌های نظم بخشی به ذهن و امور شخصی (گام چهارم)
گام‌های نظم بخشی به ذهن و امور شخصی (گام پنجم)
گام‌های نظم بخشی به ذهن و امور شخصی (گام ششم)
کارگاه: پیشنهادات مدیریت زمان
اشکالات رایج در مدیریت زمان
گام‌های ایجاد نظم در ارتباطات انسانی (گام اول)
گام‌های ایجاد نظم در ارتباطات انسانی (گام دوم)
گام‌های ایجاد نظم در ارتباطات انسانی (گام سوم)
گام‌های ایجاد نظم در ارتباطات انسانی (گام چهارم)
توسعه عادت‌‌های مثبت (گام پنجم بخش اول )
توسعه عادت‌‌های مثبت (گام پنجم بخش دوم )
توسعه عادت‌‌های مثبت (گام پنجم بخش سوم )
توسعه عادت‌‌های مثبت (گام پنجم بخش چهارم )
توسعه عادت‌‌های مثبت (گام پنجم بخش پنجم )
توسعه عادت‌‌های مثبت (گام پنجم بخش ششم )
خلاصه دوره
آزمون نهایی
اشتراک گذاری:
برچسب‌ها:
F