0
0

189,000 تومان

کاربرد فناوری اطلاعات و مبانی امنیت اطلاعات

افشا شدن یا از دست رفتن اطلاعات فردی و یا سازمانی می‌تواند ضررهای جبران‌ناپذیریبه افراد و سازمان‌ها وارد کند. از این رو صاحبان اطلاعات تمایل پیدا می‌کنند تا به واسطه بیمه اطلاعات، خود را از این ضرر رهایی بخشند. یکی از اقدامات شرکت‌های بیمه‌گر بررسی شیوه‌های برقراری امنیت اطلاعات و به کار گرفتن آن‌ها برای بیمه‌گذار است. البته بدیهی است که امنیت صد در صد امری دست نیافتنی است و با وجود استفاده از تمام تدابیر امنیتی بازهم ممکن است اطلاعات دستخوش مشکلات شوند.
در این دوره آموزشی ابتدا به معرفی امنیت اطلاعات می پردازیم، سپس عوامل تهدید کننده اطلاعات را شرح خواهیم داد و در نهایت شیوه‌های برقراری امنیت اطلاعات را به صورت بسیار مختصر بررسی خواهیم کرد.

 

جلسات و سرفصل ها

کاربرد فناوری اطلاعات و مبانی امنیت اطلاعات

54 جلسه
درس 1
درس 2
درس 3
درس 4
درس 5
درس 6
درس 7
درس 8
درس 9
درس 10
درس 11
درس 12
درس 13
درس 14
درس 15
درس 16
درس 17
درس 18
درس 19
درس 20
درس 21
درس 22
درس 23
درس 24
درس 25
درس 26
درس 27
درس 28
درس 29
درس 30
درس 31
درس 32
درس 33
درس 34
درس 35
درس 36
درس 37
درس 38
درس 39
درس 40
درس 41
درس 42
درس 43
درس 44
درس 45
درس 46
درس 47
درس 48
درس 49
درس 50
درس 51
درس 52
درس 53
آزمون نهایی
اشتراک گذاری:
برچسب‌ها:
F