0
0

40,000 تومان

کاربری عمومی تیم‌یار

آموزشگاه بازار بورس دات کام به عنوان مجری انحصاری برگزاری دوره های آموزشی نرم افزار یکپارچه کسب و کار تیم یار با هدف سنجش میزان تسلط کاربران به این نرم افزار اقدام به برگزاری آزمون های گواهینامه های کاربردی نرم افزار تیم یار به شرح زیر نموده است:

عناوین گواهینامه ها :

۱. کاربری عمومی تیم یار (پیش نیاز سایر دوره ها)
۲. حسابداری با تیم یار
۳. مدیر سیستم تیم یار
۴. مدیریت منابع انسانی تیم یار
۵. بازرگانی با تیم یار
۶. مدیریت ارتباط با مشتری با تیم یار
۷. مدیریت پروژه با تیم یار
۸. مدیریت پورتال سازمان با تیم یار
۹. اتوماسیون اداری با تیم یار
۱۰. صرافی با تیم یار

در این دوره شما کاربری عمومی تیم یار را می آموزید .

 

 

جلسات و سرفصل ها

ماژول خانه

1 جلسه
خانه در تیم‌یار عمومی

ماژول گفتگو

1 جلسه
گفتگو در تیم‌یار عمومی

ماژول کیفیت

1 جلسه
کیفیت در تیم‌یار عمومی

ماژول تقویم

1 جلسه
تقویم در تیم‌یار عمومی

ماژول پست الکترونیک

1 جلسه
پست الکترونیک در تیم‌یار عمومی

ماژول مشتری

2 جلسه
مشتری در تیم‌یار عمومی (بخش اول)
مشتری در تیم‌یار عمومی (بخش دوم)

ماژول پیامک

1 جلسه
پیامک در تیم‌یار عمومی

ماژول اسناد

2 جلسه
اسناد در تیم‌یار عمومی (بخش اول)
اسناد در تیم‌یار عمومی (بخش دوم)

ماژول اقدام

1 جلسه
اقدام در تیم‌یار عمومی

ماژول اخبار

1 جلسه
اخبار در تیم‌یار عمومی

ماژول سازمان

2 جلسه
سازمان در تیم‌یار عمومی (بخش اول)
سازمان در تیم‌یار عمومی (بخش دوم)
اشتراک گذاری:
برچسب‌ها:
F