• 0( 0 نقد و بررسی )
    1 دانشجو

    در اين دوره آموزشي سعي بر آن است تا با استفاده از نرم افزار Excel انواع مدل‌هاي مالي، شيوه طراحي…

    250,000 تومان