0
0

آرشیو مقالات بازاربورس

حالت کلاسیک - کاروسل

حالت لیست - شبکه ای

 

پیری جمعیت ایران چه پیامدهایی دارد؟

پیری جمعیت ایران به یکی از چالش‌های جدی در مورد آینده کشور تبدیل شده است. پیری جمعت در یک کشور نتایج قابل تاملی را در ابعاد گسترده‌ای از اقتصاد گرفته...
مقالات بازاربورس 22 بازدید مهدیه رحمانی 1400/06/21 0
 

بیماری هلندی چیست؟

بیماری هلندی معمولا در نتیجه کشف یا بهره‌برداری از یک منبع طبیعی ارزشمند و پیامدهای غیرمنتظرهای که چنین کشفی می‌تواند بر اقتصاد کل یک کشور داشته باشد، ناشی می‌شود. بیماری...
مقالات بازاربورس 44 بازدید مهدیه رحمانی 1400/06/14 0
 

نفرین منابع طبیعی و اثرات آن بر اقتصاد

به نظر می‌رسد کشورهایی که از لحاظ منابع طبیعی غنی هستند در مقایسه با کشورهایی که منابع طبیعی چندانی در مرز جغرافیایی خود ندارند، از لحاظ اقتصادی و رفاه اجتماعی...
مقالات بازاربورس 71 بازدید مهدیه رحمانی 1400/06/07 0

حالت لیست - کاروسل

حالت مدرن - شبکه ای

بیماری هلندی چیست؟

بیماری هلندی معمولا در نتیجه کشف یا بهره‌برداری از یک منبع طبیعی ارزشمند و پیامدهای غیرمنتظرهای که چنین کشفی می‌تواند...
 
ادامه مطلب

خصوصی سازی چیست؟

تعریف خصوصی سازی واژه “خصوصی‌سازی” مترادف لغت (Privatization) از اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ با روی کار آمدن...
 
ادامه مطلب

حالت مدرن - کاروسل

حالت مخصوص ویدئوها

هیچ مطلبی یافت نشد
F